Kunstudstilling

CIRKULATION

Mia Roar Damsted, Jette Sørensen, Dorthe Hedegaard og Helle Hee Degaardt 

Kunstudstilling i Baunhøj Mølle, Grenaa
Fernisering fredag den 9. februar kl. 17.00

Cirkulation
Møllen drejer - livet er i kredsløb.
Udstillingen stiller skarpt på hvordan alt cirkulerer og kontekstuelt påvirker hinanden. Det gælder naturen, forbrugerisme, mennesker og traditioner. De fire kunstnere bruger primært ler som materiale og udtrykker på hver deres måde cirkulation i en samtidig kontekst.

Mia Roar Damsted belyser forsvinding, forfald, katastrofe både materielt og tematisk. I form af eksperimenter med lerets materialitet vises individets tab – og en apokalyptisk tanke.

Jette Sørensen undersøger kanden. Projektet tager afsæt i arketyper og dansk pottemagertradition - og kanderne tager livtag med det uddødende håndværks ’tavse viden’. Den æstetiske kompleksitet i kandens hank, tud, tyngdepunkt og funktion er omdrejningspunkter.

Dorthe Hedegaard betragter livet som overlevering gennem tid, hvor vores DNA nedarves igennem dyr, planter og mennesker. Vores livsførelse påvirker gensidigt hinandens. Kroppens intuitive sansninger af træer omsættes til skulpturer, med udtryk der placerer sig mellem det abstrakte og naturalistiske.

Helle Hee Degaardt benytter kalvekroppen som instrument for et vigtigt budskab. Formen kæmper sig vej til beskuerens blik. De keramiske kroppe ligger på ryggen, mens benene symboliserer det nyfødte dyrs usikre vej ud i livet.

Udstillingen kan ses til og med søndag den 10. marts i Baunhøj Mølles åbningstid (fredag-søndag kl. 13.00-17.00)

Som medlem får du blandt andet 10% rabat på køb af kunst på vores udstillinger -  Du kan melde dig ind her.

 

Mia Roar Damsted

Jette Sørensen

Dorthe Hedegaard

Helle Hee Degaardt