Generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling i Grenaa Kunst- og Musikforening lørdag den 27. januar 2024 kl. 13.00

Generalforsamlingen holdes i Pavillonen, Kærvej 11 i Grenaa

Dagsorden 
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens beretning (Formand Gert Broge).
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Kasserer Pia Amdi).
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering (Kasserer Pia Amdi).
5. Vedtagelse af 2025 kontingentet. Bestyrelsen foreslår det hævet fra 200 kr. årligt pr. person til 250 kr. årligt pr. person (Kasserer Pia Amdi).
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Forslag bedes indleveret til formanden senest lørdag den 20. januar 2024.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er: Bente Lyhne, Pia Amdi, Else Brask og Gert Broge.
Bente Lyhne, Else Brask og Gert Broge modtager genvalg.
Pia Amdi modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Bente Lomstein.
8. Valg af suppleanter for 1 år.
På valg er Ellen Nørgaard Bjørn og Birgitte Chalmer Rasmussen.
Ellen Nørgaard Bjørn og Birgitte Chalmer Rasmussen modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår dertil: Dorte Møller og Hazel Møller.
9. Valg af revisor.
Nuværende er Arne Hansen. Arne Hansen modtager genvalg.
Suppleant: Nuværende er Lone Broge. Lone Broge modtager genvalg.
10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Gert Broge, formand

Bortlodning og auktion af indkøbte kunstværker foregår umiddelbart efter generalforsamlingen.

Værkerne kan ses på udstilling 8. januar – 25. januar 2024 i Pavillonen Grenaa samt i generalforsamlingslokalet før dennes afholdelse ved dørenes åbning.


Husk venligst, at man kun kan deltage i lodtrækning/auktion:
• Hvis man selv er til stede ved generalforsamlingen
• eller man har givet en skriftlig fuldmagt til en af de fremmødte
• eller man har sendt en skriftlig fuldmagt til bestyrelsen.
• For at deltage i lodtrækningen og auktionen skal man have været medlem af foreningen i året før

Øvrige generalforsamlinger

Læs om tidligere generalforsamlinger