Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Kalejdoskop

Grenaa Kunst- og Musikforening forærer Grenaa en skulptur designet af bysbarnet Amalie Jakobsen i anledning af foreningens 75 års jubilæum.

I næsten et år har bestyrelsen samtidig arbejdet hårdt for at kunne overdrage Norddjurs Kommune og dermed borgerne et blivende kunstværk som jubilæumsgave.
Gaven er en 6 m høj skulptur placeret ved Pavillonen og udført af vores bysbarn Amalie Jakobsen.
Kunstværket blev afsløret lørdag den 17. december 2022.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Om kunstværket

Amalie Jakobsen fortæller: ”I en tid hvor vores verdensopfattelse er under opbrud, og hvor vi gentagende gange bliver mindet om vores eksistens og vores verdens skrøbelighed, er min intention at skabe en skulptur, som inviterer beskueren ind i værket: til refleksion over sig selv, sin position i verden, tidsånden, og det kolossale livshjul, vi som mennesker er uløseligt forbundet til.
Skulpturen, jeg har arbejdet mig frem til, består af brudstykker af himmel, fragmenter af stjerner, glimt af jord, skov, by og beskuerens egen krop, der spejles og samles i skulpturen. Når vi træder ind i værket, og kigger op, åbenbares et kalejdoskop der reflekterer de omkringliggende omgivelser, jorden og himlen og samtidigt tillades et direkte kig ud igennem skulpturen. Dette iscenesætter et mangefacetteret perspektiv, der illuderer de uendelige perspektiver og nuancer, som vores verden og virkelighed består af.

Amalie Jakobsen

Om Amalie Jakobsen

Amalie Jakobsens praksis kredser om det abstrakte, monumentale og miljøpolitiske. Hun forener et stringent formsprog og klare farver med højaktuelle budskaber om ulmende klimakatastrofer og apokalyptiske sammenstød. Hendes værker opfordrer på denne vis til omsorg og omtanke for vores fælles fremtid og planeten vi bor på, hvilket er temaer der afspejler den tid, vi lever i.
Amalie Jakobsens skulpturer har både en lokal forståelse og et internationalt udkig, som vil give et helt nyt perspektiv til Grenaas byliv. Hun har udstillet i bl.a. Mexico City, Chicago, London og er etableret på den danske kunstscene. Hendes værker er desuden repræsenteret i flere danske samlinger, så som ARKEN Museum for Moderne Kunst, Ny Carlsbergfondet og Kunstmuseum Brandts samt i flere private samlinger og har inden for de sidste år bidraget til flere udsmykninger af offentlige danske bygninger.
Samtidig er hun med sin unge alder en repræsentant for en ny generation af kunstnere, som skaber kunst der undersøger og aktualiserer vores eksistens og klodens problemstillinger.

Amalie Jakobsens kunstværk vil derved medvirke til at højne Grenaa og Norddjurs Kommunes kulturtilbud til borgerne og særligt til ungdomssegmentet på Grenaas mange uddannelsesinstitutioner.
Amalie Jakobsen er opvokset i Grenaa, og som bysbarn kender hun derfor til byens DNA og området omkring Pavillonen.
Endelig har Amalie Jakobsen erfaring med at arbejde i stor skala i forhold til en skulpturs relation til placering, arkitektur og beskueren. I den forbindelse har Jakobsen et tæt samarbejde med den lokale Grenaavirksomhed, HSM og er således også i produktionen forankret i byens liv.

Konstruktion af Kalejdoskop

Om proces og finansiering

I næsten et år har Grenaa Kunst-og Musikforening arbejdet for at give byens borgere et varigt kunstværk for på den måde at markere foreningens 75-års jubilæum.
Bestyrelsen ledte efter en kunstner, der både var nytænkende, med høj kunstnerisk kvalitet, nationalt og internationalt anerkendt, og som havde et lokalt tilhørsforhold. Alt dette lykkedes med valget af Amalie Jakobsen.

Bestyrelsen for Grenaa Kunst- og Musikforening nedsatte en arbejdsgruppe som i 2022 har arbejdet på at realisere ambitionen om et kunstværk. Gruppen er:
Bente Lyhne • Carsten Hering • Else Brask • Gert Broge • Jens Stavnskær • Tyge Ingerslev

I januar 2022 sendte vi vores første ansøgning om finansiering af skitse til Statens Kunstfond og med deres ja kunne vi gå i gang. I april blev skitseprojektet godkendt af bestyrelsen.
Herefter tog vi fat på et kæmpe arbejde med fondsansøgninger, samt søge støtte fra Norddjurs Kommune og lokale sponsorer. Desuden skulle byggetilladelser, opmålinger af placering og en række praktiske ting på plads.
Det lykkedes og den 10. oktober 2022 kunne Amalie sætte produktionen af den store skulptur i gang hos HSM i Grenaa. 

Gymnasieelever fik sneak-peek

Nogle elever fra Grenaa Gymnasium var på besøg hos smedevirksomheden HSM og havde et ekslusivt sneak-peek på kunstværket. Eleverne går på den internationale IB-uddannelse og har valgt kunst som kreativt fag. Efter fremvisningen af skulpturen havde eleverne mulighed for at stille kunstneren spørgsmål, hvor der blandt andet blev spurgt ind Amalies inspirationskilde til kunstværket og hvilken teknik der er blevet benyttet.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Tak til fonde og sponsorer

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden en fantastisk opbakning fra alle bidragydere. Norddjurs Kommune har med både økonomisk og administrativ støtte, været en stor hjælp, ligesom Statens kunstfond, Det Obelske Familiefond, Brødrene Hartmanns Fond, “Arvepuljen” administreret af Norddjurs Kommune og lokale sponsorer har bidraget, således at vi i alt har indsamlet 1.1 million kr. til kunstværket.

Det er vi så glade, stolte og taknemmelige for. Hele bestyrelsen vil derfor sige stor tak til alle donorer.

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Afsløringen af Kalejdoskop

Kalejdoskop blev afsløret med fakkeltog og taler ved kulturhuset Pavillonen.

Borgmester Kasper Bjerregaard, talte ned til lystændingen, som åbenbarede skulpturen til store klapsalver. 

Der var som ventet stort overtal af modne, kunstinteresserede tilskuere, men også en lang række børnefamilier og unge mennesker var mødt frem til afsløringfesten. 

Vi vil gerne sige mange tak for det store fremmøde ved afsløringen af Grenaas nye skulptur, samt den store opbakning vi har mødt gennem hele forløbet. 

Hovedsponsorer

 

Øvrige sponsorer