Topbanner: Annelise Bugge Lund & Kirsten Neimann "Blomst til Blomst"

Vores

Samarbejdspartnere

Pavillonen


Vi holder de fleste koncerter i Pavillonen, generalforsamling og 3 kunstudstillinger om året. Med  Pavillonens status som netværksspillested holder vi 4 fælles koncerter, primært inden for den klassiske genre.

Grenaa Bibliotek


Vi har en årlig kunstudstilling på biblioteket. Vi holder under tiden også foredrag i bibliotekets lokaler.

FOF Djursland


Vi har de fleste år kunstforedrag sammen med FOF. Vi reklamerer for de arrangementer, FOF afholder, som ligger inden for vores interessefelt – kunst og musik.

Norddjurs Folkeuniversitet


Vores foredrag er altid i samarbejde med folkeuniversitetet.

Baunhøj Mølle


Vi har udpeget to medlemmer til Møllelauget.

Vi afholder 4 årlige kunstudstillinger i Møllen.